skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 31.03.2022. godine u 14:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nedeljko Krajišnik

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 31.03.2022. godine u 14:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nedeljko Krajišnik na temu:

„UGOVOR O FAKTORINGU U BOSNI I HERCEGOVINI“

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top