skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u petak, 10.11.2017. godine u 14:30 h, kandidat Emina Herenda će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  petak, 10.11.2017. godine u 14:30 h, kandidat  Emina Herenda će javno braniti magistarski rad na temu:

„Bilansi kao osnova za finansijsku analizu poslovanja preduzeća

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top