skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedeljak, 16.09.2019. godine u 11:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Ayse Arici

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedeljak, 16.09.2019. godine u 11:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Ayse Arici na temu:  „Istraživanje održivosti ruralnih struktura: Primjer provincije Cankiri“.

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

 

 

Back To Top