skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 19.09.2019. godine u 12:00 sati kandidat Enver Ličina će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 19.09.2019.godine 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 19.09.2019. godine u 12:00 h, kandidat  Enver Ličina će javno braniti magistarski rad na temu:

„SAOBRAĆAJ KAO FAKTOR UNAPREĐENJA I RAZVOJA TURIZMA BOSNE I HERCEGOVINE”

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top