skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak 03.12.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Alise Imamović

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak 03.12.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidatkinje Alise Imamović na temu:

“Arbitraža kao način alternativnog rješavanja sporova sa posebnim svrtom na stanje i perspektive arbitraže i medijacije u Bosni i Hercegovini”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top