skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 09.11.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Asja Tuco će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 09.11.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Asja Tuco će javno braniti magistarski rad na temu:

 “Obnovljivi izvori energije u opštini Vitez na primjeru MHE “Vitez 1””

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top