skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u četvrtak, 19.09.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata  Muharema Redžibašić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u četvrtak, 19.09.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata  Muharema Redžibašić na temu:

KONCEPT UVOĐENJA E-UPRAVE U INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA ASPEKTA SIGURNOSTI, DOSTUPNOSTI I INTEGRITETA“

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top