skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 05.07.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Anto Zrakić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u  četvrtak, 05.07.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Anto Zrakić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Marketing trgovačkih poduzeća“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top