skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 05.07.2018. godine u 15:00 sati, kandidat Amir Hadžić će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u  četvrtak, 05.07.2018. godine u 15:00 sati, kandidat  Amir Hadžić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Kontrola uprave sa osvrtom na upravni spor“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan

Back To Top