skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada Mario Zeko – 01.04.2017.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 01.04.2017. godine u 14:00h, kandidat  Mario Zeko će javno braniti magistarski rad na temu:

ANALIZA SIGURNOSTI MOTOCIKLISTA I KORIŠTENJE ZAŠTITNE KACIGE ZA MOTOCIKLISTE U PROMETU

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top