skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 25.09.2018. godine u 13:00 sati, održati će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Janje Milinković

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 25.09.2018. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Janje Milinković na temu: „OBITELJSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE U KOMPARATIVNOM KONTEKSTU“ (UPOREDNA STUDIJA S OBITELJSKIM POLITIKAMA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SRBIJE)

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top