skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 05.11.2020. godine u 12:30 sati, kandidat Elena Stojak će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 05.11.2020. godine u 12:30 sati, kandidat Elena Stojak će javno braniti magistarski rad na temu:

“ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA U MEĐUNARODNOM PREVOZU”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top