skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 21.09.2018. godine u 14:30 sati, kandidat Nadine Jukić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 21.09.2018. godine u 14:30 sati, kandidat Nadine Jukić će javno braniti magistarski rad na temu:
„MEĐUNARODNI PROPISI U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top