skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 05.09.2016.godine kandidat Senad Mujagić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Saobraćajnom fakultetu  Travnik, u  ponedeljak, 05.09.2016. godine u 13:00h, kandidat  Senad Mujagić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Uticaj  javnog gradskog prevoza na okolinu“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top