skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana doktorskog rada 29.07.2016.godine, kandidat Milomir Stanković

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka u Travniku, u petak, 29. jula 2016. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata mr.sci Stanković Milomira na temu:

ISTRAŽIVANJE OSOBINA LIDERA I MENADŽERA I NJIHOV ZNAČAJ KOD UPRAVLJANJA PROMENAMA U METALOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za nastavu

Back To Top