skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana doktorskog rada 28.07.2016 godine, kandidat Mirjana Radaković

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

EKONOMSKI  FAKULTET

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu u Travniku, u četvrtak, 28. jula 2016. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Radaković Mirjane, MA na temu:

ULOGA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA I SVJETSKE BANKE U SANIRANJU POSLJEDICA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za nastavu

Back To Top