skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u subotu 23.09.2017. godine u 14:00h, kandidat STJEPAN RODIĆ će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u  subotu 23.09.2017. godine u 14:00h, kandidat  STJEPAN RODIĆ će javno braniti magistarski rad na temu:

UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA U VOZILU KAO RASTUĆI PROBLEM SIGURNOSTI PROMETA

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani magistarskog rada je javan.

Back To Top