skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještanje – u petak, 15. 09. 2017. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata HARIS FAZLAGIĆ

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIK

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 15. 09. 2017. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata HARIS FAZLAGIĆ, MA na temu:

“KVALITET KAO MODEL U FUNKCIJI UPRAVLJANJA SPORTSKIM DOGAĐAJEM”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top