skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 19.09.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Maja Salkić Smailkadić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 19.09.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Maja Salkić Smailkadić će javno braniti magistarski rad na temu:

RACIONALIZACIJA TOKOVA MATERIJALA I ENERGIJE DO SMANJENIH EMISIJA U VODU I VAZDUH NA PRIMJERU TVORNICE CEMENTA

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top