skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 14.05.2022. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Emir Durić

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 14.05.2022. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Emir Durić
na temu:

„SISTEM INTERNE KONTROLE U INDUSTRIJI GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ,, IGM “ D.O.O. VISOKO, POZITIVNI I NEGATIVNI EFEKTI“

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top