skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ERASMUS + konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja na Rey Juan Carlos Univerzitetu u Španiji

ERASMUS + Konkurs Za Mobilnost Akademskog I Administrativnog Osoblja Na Rey Juan Carlos Univerzitetu U Španiji

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti raspisan je konkurs za mobilnost akademskog  i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Rey Juan Carlos Univerzitetu u Madridu, Španija. Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik će učestvovati na International Staff Meeting ( sastanak međunarodnog osoblja).

 

Rey Juan Carlos University (Madrid, Španija),   sastanak međunarodnog osoblja (International Staff Meeting )

 • Institucija: Rey Juan Carlos University
 • Država: Španija
 • Period boravka: ( od 06. do 8. jula 2022 godine) + dva dana putovanja

Uslovi:

 • U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik
 • Odabrano osoblje učestvuje u mobilnosti kroz program Erasmus+KA107, tako da ova mobilnost ima financijsku podršku.
 • Ciljna skupina je:
 • Prvo, Ured za međunarodne odnose
 • Slijedi akademsko i administrativno osoblje

IZNOS STIPENDIJE:

 • Financijska podrška: Putni troškovi: 275,00 eura
  Individualni troškovi: 160 eura po danu, mobilnost se sastoji od 5 dana (3 radna dana i 2 dana putovanja)
  Sudionik će dobiti bankovni ček s ukupnom količinom podrške: 1.075,00 eura.
 • Prijava:

  • Zainteresovani prijave trebaju dostaviti koordinatoru za međunarodnu saradnju putem e-maila na adresu [email protected]                                            do ponedjeljka,  09. 05. 2022. godine do 16:00 sati.
   • U prijavi zainteresovani  trebaju navesti:
   • Ime i prezime
   • Važeću kopiju pasoša
   • Područje znanja
   • Položaj i funkciju koju obavljaju na univerzitetu
    Napomena:
 • Organizaciju putovanja i smještaja organizuje Ured za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta Travnik.
Back To Top