skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Program Međunarodne konferencije „Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

Program Međunarodne Konferencije „Uprkos Strahu I Tišini: Univerziteti Protiv Nasilja“

Međunarodna konferencija “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održat će se 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom konferencije upriličit će se i posebna izlaganja četiri profesorice iz Austrije, Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj konferencije je podstaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou. Organizatori konferencije su TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA), u saradnji s koorganizatorima: Internacionalni univerzitet u Travniku (IUT), Sveučilište Hercegovina (SVEHER), Sveučilište u Mostaru (SVEMO), Sveučilište u Zagrebu (UNIZG), Univerzitet u Banjoj Luci (UNBL), Univerzitet u Bihaću (UNBI), Univerzitet Crne Gore (UCG), Univerzitet Donja Gorica (UDG), Univerzitet ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO), Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UES), Univerzitet u Novom Sadu (UNS) i Univerzitet u Zenici (UNZE). Program i knjiga sažetaka sa svim informacijama su u nastavku.

Više informacija na linku: https://unigerc.unsa.ba/agenda-medjunarodna-konferencija-uprkos-strahu-i-tisini-univerziteti-protiv-nasilja/

Back To Top