skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – Odbrana doktorske disertacije, kandidata Delibašić Milice, u četvrtak, 15. septembra 2016. godine u 13:00 h

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

EKONOMSKI FAKULTET 

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu u Travniku, u četvrtak, 15. septembra 2016. godine u 13:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Delibašić Milice, MA na temu:

OGRANIČENA RACIONALNOST U KONTEKSTU NEOINSTITUCIONALNIH EKONOMSKIH TEORIJA I PRAKSE DRŽAVA JUGOISTOČNE EVROPE

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Služba za nastavu

Back To Top