skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Profesor sa Kazimieras Simonavičius Univerziteta iz Litvanije posjetio Internacionalni univerzitet Travnik

U skladu s potpisanim Sporazumom o saradnji u okviru Erasmus + programa mobilnosti između Internacionalnog univerziteta Travnik i Kazimieras Simonavičius Univerziteta (Vilnius, Litvanija),  Javed Imran, koordinator za međunarodnu saradnju i profesor na partnerskom Univerziteta u Litvaniji, boravio je u posjeti…

Pročitaj više

Potpisan Sporazum o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Metropolitan Tirana Univerziteta, Albanija

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku i Metropolitan Tirana Univerzitet iz Albanije potpisali su Sporazum o saradnji u sklopu kojeg će promovisati zajedničke didaktičke, istraživačke i kulturne aktivnosti, kao i znanstvene razmjene u područjima od zajedničkog interesa, održavati najviše standarde poučavanja…

Pročitaj više

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održana Ecobias radionica ˝Uspostavljanje regionalne akademske mreže u EMAB˝

Internacionalni univerzitet Travnik u Travnik tokom 14. i 15. decembra 2020. godine organizovao je prvu Ecobias radionicu pod nazivom: Uspostavljanje regionalne akademske mreže u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB)“. Osnovni cilj radionice je uspostavljanje regionalne saradnje učesnika radionice…

Pročitaj više

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održan seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane ispitivače

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB organozovao je seminar stručnog usavršavanja za licencirane ispitivače, predavače i instruktore vožnje pod nazivom „Sigurna vožnja i ponašanje u kružnom raskrižju”.   Dekan Saobraćajnog…

Pročitaj više

XX Međunarodna konferencija – druga obavijest

Internacionalni univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitet Ruse "ANGEL KANCHEV", Bugarska i Univerzitet za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Republika Sjeverna Makedonija organizuju XX Međunarodnu konferenciju "EKONOMIJA I GLOBALIZACIJA, VLADAVINA PRAVA I MEDIJI U USLOVIMA DIGITALIZACIJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA" koja će se održati 13. i 14. decembra…

Pročitaj više
Back To Top