skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obustavljena teoretska i praktična nastava u učionicama na Internacionalnom univerzitetu Travnik

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona donio je naredbu kojom se obustavlja nastava u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama Srednjobosanskog kantona u trajanja od 15 dana. S tim u vezi teoretska i praktična nastava u učionicama na svih sedam fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik se u potpunosti obustavlja.

Nakon vanredne sjednice Senata Internacionalnog univerziteta Travnik donesena je Odluka da se organizacija i realizacija nastave vrši korištenjem već uspostavljenih online platformi za DL studij, besplatnih platformi, interneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije. Nastavnici i saradnici Internacionalnog univerziteta Travnik održavati će intenzivnije konsultacije i komunikaciju sa studentima putem raspoloživih kanala e-komunikacije, a nastava koju nije moguće realizirati online biti će nadoknađena po sticanju uslova. Studenti se zadužuju da vrijeme online realizacije nastave  maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za akademsku 2019/2020. godinu. Internacionlani univerzitet Travnik će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, te postupati u skladu sa istim.

Back To Top