skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Kadir Selman odbranio magistarski rad

Kadir Selman Odbranio Magistarski Rad

U sali 1 Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku Kadir Selman je uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PENZIONOG OSIGURANJA U FEDERACIJI BIH SA PRIJEDLOGOM MJERA ZA POBOLJŠANJE“ pred komisijom koju su činili:  Prof. dr. sc. Enes Huseinagić, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, doc. dr. sc.  Suad Obradović, te je stekao akademsko zvanje Magistra ekonomije, smjer Ekonomija, menadžment i bisnis.

Veliki broj zemalja, i razvijenih i one koju su u tranziciji, izvršile su reformu svoga nacionalnog penzijskog sistema. Taj posao, koji je jako spor i veoma težak, očekuje i Bosnu i Hercegovinu a unutar države, Federaciju BiH. U samoj reformi penzijskog sistema moraju se uključiti sve interesne grupe, svi građani, i koji su penzioneri i koji će to biti, sindikati, vlade i svi drugi koji mogu dati svoj doprinos ka poboljšanju kvaliteta življenja osoba koji su završili svoj radni vijek i koji žele u miru provesti ostatak svog života.

Potrebno je organizovati široku javnu raspravu u kojoj će uzeti učešće sve, gore navedene grupe i postići jedan sveukupni konsenzus u kojem smjeru treba ići reforma penzijskog sistema. U namjeri da se ovlada teorijskim osnovama o penzijskom sistemu, njegovom trenutnom stanju u Federaciji BiH i proučavanju dobrih primjera iz drugih zemalja, krije se motiv odlučivanja i izrade ove teme. Rad je koncipiran na način da su prvo navedene teorijske osnove o penzijskom sistemu, njegovom trenutnom stanju u Federaciji BiH, dobrim primjerima i praksama iz drugih zemalja, a na kraju su predložene određene mjere za poboljšanje istog.

 

Back To Top