skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan sporazum sa preduzećem „Geoinova“ d.o.o iz Banja Luke

Potpisan Sporazum Sa Preduzećem „Geoinova“ D.o.o Iz Banja Luke

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku potpisao je sporazum o tehničko-poslovnoj saradnji sa preduzećem Geoinova“ d.o.o iz Banja Luke.

Na osnovu potpisanog sporazuma omogućiti će se implementaciju besplatnih EDU Autodesk licenci i pružiti obuku jednog predstavnika Univerziteta za administriranje licenci i korištenje Autodesk portala. „Geoinova“ biti na raspolaganju za pomoć pri administriranju licenci. Navedeni softveri će se koristi za edukaciju iz Autodesk softvera nastavnika i studenta. Potpisani sporazum omogućiti će obavljanje prakse studentima Univerziteta te provođenje naučno-istraživačkih projekata za studente I, II i III ciklusa studija koji se obrazuju u okviru Univerziteta, uz stručnu pomoć preduzeća „Geoinova“ d.o.o.

Back To Top