skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Terenska nastava za studente Ekološkog fakulteta Travnik

Terenska Nastava Za Studente Ekološkog Fakulteta Travnik

U okviru praktičnog dijela nastave studenti II, III i IV godine Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik posjetili su Regionalnu deponiju Mošćanica i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Cilj ovih posjeta bio je da studenti praktično znanje koje su stekli tokom predavanja, provjere kroz praktičnu nastavu u realnim uvjetima i vremenu.

Studenti su prilikom posjete Regionalnoj deponiji Mošćanica imali priliku saznati nešto više o pravilnom upravljanju otpadom kao i savremenim metodama zbrinjavanja otpada. Studentima je prezentovan cjelokupan postupak zbrinjavanja otpada koji se odvija po tehnologiji koja osigurava da se otpad zbrine na ekološki prihvatljiv način. U skladu sa zakonskim propisima i Okolinskom dozvolom, koju ima ovo Društvo, redovno se provode monitorinzi okolišnih parametara, koji pokazuju da Deponija nema negativnog uticaja na okoliš.

Nakon obilaska Regionalne deponije Mošćanica, studenti su posjetili Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, vodeću stručnu ustanovu u oblasti javnog zdravlja. Prilikom posjete studenti su imali priliku izvršiti analizu vode. Kroz stručno predavanje i vodstvo studenti su dobili jasan uvid u pojedine faze tehnologije obrade voda kao i popratne analize. Takođe, obišli su i laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode, a prezentovani su im i drugi objekti u sklopu Instituta.

Studentska praksa ima uticaj na zapošljavanje studenata po završetku studija dok sama praksa nesumnjivo jača praktične vještine, sposobnosti i znanja studenata.

Back To Top