skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obilježena kampanja 16. dana aktivizma na Internacionalnom univerzitetu Travnik

Obilježena Kampanja 16. Dana Aktivizma Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku u koordinaciji sa TPO fondacijom u sklopu projekta UNIGEM  i ove godine obilježena je kampanja 16. dana aktivizma. Studetima Internacionalnog univerziteta Travnik u Travnik održano je šest radionica.

Voditelji radionica su bili dr. sc. Šejla Đanan, Kornelija Nikačević, MA, Prof. dr. sc. Ivan Balta i prof. dr. sc.  Halid Ganija. Cilj održanih radionice jeste da se edukacijom utječe na razvoj svijesti studenata/ica o ženi i njenoj vrijednosti te moći koju posjeduje kroz osvjetljavanje  mnogobrojnih uloga  koje obavlja u društvu i porodici. Poticati  ravnopravnosti i partnerstva u svim segmentima društvenog, porodičnog, poslovnog i političkog djelovanja žene kao individue te kroz diskusiju i razumjevanje uz individualno shvatanje i stvaranje svog ličnog odnosa prema temi.

 

 

Back To Top