skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Sporazum o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Vlade Srednjobosanskog kantona

Potpisan Sporazum O Saradnji Između Internacionalnog Univerziteta Travnik I Vlade Srednjobosanskog Kantona

U sjedištu Vlade Srednjobosanskog kantona potpisan je Sporazum o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik te Vlade Srednjobosanskog kantona.

Ovaj sporazum utemeljen je na osnovu Strategije razvoja SBK-a 2021. – 2027. godine, područje Cestovni saobraćaj i saobraćajna infrastruktura, na osnovu Prostornog plana SBK-a 2005-2030, područje Saobraćajna infrastruktura i Saobraćaj te na osnovu djelokruga rada Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, mladih i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva privrede SBK-a i na osnovu naučnog i stručnog djelokruga rada Univerziteta i Saobraćajnog fakulteta Travnik.

Cilj potpisivanja ovog sporazuma je da univerzitet i saobraćajni fakultet pruže podršku Vladi SBK-a i nadležnim ministarstvima za poticanje, predlaganje, pripremu, istraživanje, izradu projekata, smjernica, studija vezanih za unaprjeđenje procesa obrazovanja, povezivanjem nastave sa praksom, a sve to kao doprinos nauke i struke za unaprjeđenje i poboljšanje općeg društvenog te privrednog razvoja SBK-a i poboljšanje kvalitete života njihovih građana.

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, prof. dr. Rajko Kasagić naglasio je da IUT-e ima trajnu saradnju s Vladom SBK-a i ministarstvima. Rektor Kasagić je dodao kako smatra da će ovaj okvirni sporazum doprinijeti boljem povezivanju teorije i prakse.

Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo rekao je da je cilj ovog Sporazuma da Internacionalni univerzitet Travnik i Saobraćajni fakultet Travnik pružaju podršku Vladi SBK-a i nadležnim ministarstvima za postizanje kvalitetnog rada koji će uključivati izradu projekata i razvojne planove vezanih za unaprijeđenje procesa obrazovanja.

Poslovna saradnja iz sklopljenog Sporazuma obuhvata razvoj saobraćajne preventive i edukacije po svim razinama odgoja i obrazovanja, istraživanje i promocija sigurnosti saobraćaja, unaprjeđenje kontrole i nadzora saobraćaja, vozača i vozila, istraživanje uzroka saobraćajnih nezgoda i posljedica sa predmetom saradnje rada pojedinog nadležnog ministarstva.

U okviru poslovne saradnje koristit će se posebna znanja, metodologija i tehnologija naučno-istraživačkog rada, smjernice i standardi EU, dobra praksa, domaća iskustva, dostignuti standardi i vizija razvoja te društvena uloga i pozicija svake od strana potpisa.

Back To Top