skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalnom univerzitetu Travnik Evropska komisija dodijelila Erasmus Povelju u visokom obrazovanju

Internacionalnom Univerzitetu Travnik Evropska Komisija Dodijelila Erasmus Povelju U Visokom Obrazovanju

Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku dodijeljena je Erasmus povelja u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE) od strane Evropske komisije za obrazovanje. Dodjela Erasmus povelje preduslov je za sve visokoškolske ustanove koje se nalaze u zemlji sudionici programa i koje žele sudjelovati u Erasmus + programu kao i u tri Ključne aktivnosti koje on obuhvata (Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, Saradnja radi ostvarivanja inovacija i razmjena dobre prakse, Podrška reformi politika).

Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE) univerzitetima služi kao opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu Erasmus+ programa. Načela ECHE-a prilagođena su u skladu s novim naglascima programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027., kao što su digitalizacija, uključivanje i održivost.

Dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE)  predstavlja potvrdu uspjeha i kontinuiranog rada Internacionalnog univerziteta Travnik na unaprijeđenju međunarodne saradnje koja je rezultirala da IUT-e postane prepoznatljiv partner u evropskom obrazovnom prostoru.

Postupak dodjele Erasmus povelje u visokom obrazovanju u nadležnosti je Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu smještene u Briselu kojoj se visokoškolske ustanove  zainteresirana za sudjelovanje  u programu Erasmus+ prijavljuju direktno.

Prijedlog i prijava Internacionalnog univerziteta Travnik za novu Erasmus povelju u visokom obrazovanju prihvaćeni su od strane Izvršne Agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Erasmus povelja predstavlja okvir za kvalitetnu provedbu svih Erasmus+ aktivnosti. Temeljem povelje, koja je preduvjet, Internacionalni univerzitet Travnik će u narednom razdoblju moći prijavljivati projekte i sudjelovati u svim aktivnostima novoga ciklusa Erasmus+ programa.

Neke od najvažnijih novosti su odlučnost da se dopre do nedovoljno zastupljenih skupina u mobilnosti putem strategija uključivanja, primjena zelene prakse u organizaciji aktivnosti programa Erasmus+, provedba digitalizacije putem inicijative za europsku studentsku iskaznicu i mobilne aplikacije Erasmus+, kao i odlučnost da se poveća građanski angažman mobilnih studenata.

Osim toga, od visokoškolskih ustanova traži se da ispune zahtjeve iz Preporuke Vijeća o automatskom uzajamnom priznavanju kako bi se osiguralo potpuno automatsko priznavanje razdoblja učenja u inostranstvu na najbrži mogući način. Pritom se od studenata ne smije zahtijevati izrada dodatnih zadataka ili polaganje dodatnih ispita.

Visokoškolske ustanove kojima je dodijeljena ova Povelja obavezuju se na daljnju internacionalizaciju ustanove i pridonošenje ciljevima Europskoga prostora obrazovanja. Osnovna načela Povelje imaju za cilj ojačati kvalitetnu provedbu mobilnosti studenata i osoblja (nastavnoga i nenastavnoga), razvijati kvalitetna partnerstva s inostranim visokoškolskim ustanovama shodno svojim strategijama internacionalizacije, promicati mogućnosti za pojedince u nepovoljnom položaju, provedbu načela nediskriminacije i jednakog pristupa te razvijati transnacionalne aktivnosti podučavanja.

Potpisanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju za Internacionalni univerzitet Travnik možete pronaći ovdje.

Back To Top