skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Predstavnici IUT-a na Erasmus kontakt seminaru u Albaniji dogovorili saradnju s univerzitetima iz Holandije

Predstavnici IUT-a Na Erasmus Kontakt Seminaru U Albaniji Dogovorili Saradnju S Univerzitetima Iz Holandije

Predstavnici Ureda za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta Travnik, Zlatko Mecan i Nehad Gaši učestvovali su na Erasmus+ KA171 kontakt seminaru koji je održan 21. i 22. juna u u Tirani, Albanija. Kontakt seminar je organizovala Holandska nacionalna Erasmus+ agencija kako bi olakšala umrežavanje i razmjenu dobre prakse za saradnju između univerziteta iz Holandije i zemalja Zapadnog Balkana.

Delegacije holandskih institucija visokog obrazovanja učestvovale su na seminaru kako bi istražile mogućnosti izgradnje novih partnerstava sa univerzitetima za razmjenu studenata i osoblja kroz program Erasmus+ (KA171 – Međunarodna kreditna mobilnost).

Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine bio je Internacionalni univerzitet Travnik, a na kontakt seminaru učestvovali su i predstavnici univerziteta iz Albanije, Crne Gore i Kosova.

Kontakt seminar se sastojao od niza prezentacija, panel rasprave i bilateralnih sastanaka, a upriličen je i prijem u organizaciji Holandskog ambasadora u Albaniji za sve učesnike. Drugog dana seminara koordinator Ureda za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta Travnik, Zlatko Mecan učestvovao je i u panel diskusiji na temu: “Prilike, izazovi i dobre prakse u Erasmus programu”. Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik održali su bilateralne sastanke s kolegama iz holandskih institucija visokog obrazovanja s kojim su dogovorili uspostavljanje međunarodne saradnje.

Back To Top