skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik posjetilo Univerzitet u Montpellieru

Osoblje Internacionalnog Univerziteta Travnik Posjetilo Univerzitet U Montpellieru

Akademsko i neakademsko osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik u periodu od 03. do 07.07.2023. godine prisustvovalo je Internacionalnoj sedmici osoblja ( International Staff Week) koju je organizovao Unverzitet u Montpellieru, Francuska. Posjeta Univerzitetu u Montpellieru realizovana je u sklopu Erasmus + programa mobilnosti koji je ranije dogovoren zahvaljujući učešću Ureda za međunarodnu saradnju IUT-a na Erasmus kontakt seminaru koji je održan prošle godine u Tirani.

Glavna tema ovogodišnje Internacionalne sedmice osoblja (International Staff Week) bila je razvoj vanrednih i kratkih ciklusa studija u visokom obrazovanju. Učesnicima Internacionalne sedmice osoblja (International Staff Week) predstavljen je program cjeloživotnog obrazovanja i francuske akreditacije sustava prethodnog iskustvenog učenja, digitalizacija obuke i inovacija i obrazovna transformacija na Univerzitetu u Montpellieru. Također, učesnici su prezentovali razvoj vanrednih i kratkih ciklusa studija u visokom obrazovanju.

Posljednjeg dana Internacionalne sedmice osoblja (International Staff Week) prezentovan je odnos univerziteta-preduzeća u provedbi treninga i trendovi i prijetnje u inovacijama e-učenja u visokom obrazovanju.

Back To Top