skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Predstavnici Pravnog fakulteta Travnik pružali besplatnu pravnu pomoć

Predstavnici Pravnog Fakulteta Travnik Pružali Besplatnu Pravnu Pomoć

Studenti i saradnici Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, danas su pružali različite oblike pravne pomoći građanima Travnika, od davanja odgovora na kratke upite, do opsežnije pomoći, uključujući sačinjavanje određenih pravnih akata.

Građani su na pultu, koji je bio postavljen u centru grada, mogli zatražiti bilo kakav savjet i dobiti besplatnu pravnu pomoć od ljubaznog osoblja Pravnog fakulteta Travnik. Zainteresovani građani su upoznati o općim informacijama o pravima kako bi se lakše snašli u pravnim problemima.

Ovo je samo jedan u nizu projekata koji je organizovao Internacionalni univerzitet Travnik. U proteklom periodu implementirani su projekti kao što su „Edukacija učenika srednjih škola o opasnostima u saobraćaju“, “Eko vožnja“ i “Mala škola poduzetništa”, organizovane su radionice „Čas robotike“ i „Simulacija manuelnog upravljanja robotom uz 3D model“, a upriličeno je i takmičenje iz programiranja za učenike srednjih škola.

Back To Top