skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalnom univerzitetu Travnik uručena zahvalnica za učešće u „Danima općine Travnik“

Internacionalnom Univerzitetu Travnik Uručena Zahvalnica Za Učešće U „Danima Općine Travnik“

Na svečanom zatvaranju manifestacije „Dani općine Travnik“, koje je održano u novouređenoj kamernoj sceni Centra za kulturu, Internacionalnom univerzitetu Travnik uručena je zahvalnica za učešće u manifestaciji „Dani općine Travnik“. Predstavniku Univerziteta zahvalnicu je uručila predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik, Vlatka Lukić. Načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, zahvalio se predstavnicima Internacionalnog univerziteta Travnik na doprinosu koji su dali u obilježavanju ove tradicionalne manifestacije koja je po sedmi put uspješno realizovana.

U proteklom periodu osoblje i studenti Internacionalnog univerziteta Travnik implementirali su projekte kao što su „Edukacija učenika srednjih škola o opasnostima u saobraćaju“, “Eko vožnja“ , “Mala škola poduzetništa”, organizovane su radionice „Čas robotike“ i „Simulacija manuelnog upravljanja robotom uz 3D model“, a upriličeno je i takmičenje iz programiranja za učenike srednjih škola. Također, studenti i saradnici Pravnog fakulteta pružali su različite oblike pravne pomoći građanima Travnika, dok su članovi Studentskog parlamenta organzovali humanitarnu akciju za Đenanu Imširović.

Back To Top