skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Studenti Fakulteta politehničkih nauka Travnik posjetili vjetropark i hidroelektranu

Studenti Fakulteta politehničkih nauka Internacionalnog univerziteta Travnik u sklopu praktičnih vježbi su sa prof. dr. sc. Suadom Obradović i sa asistentom Bekirom Fulanom 18.05.2023. godine posjetili su vjetropark „VE Podveležje“ i hidroelektranu „HE Salakovac“, a posjeta je ostvarena u saradnji s JP Elektroprivreda BiH.

Ispred JP EP BiH studente su dočekali Džemaludin Cero i Adisa Bubalo iz Sektora za strateški razvoj. Studenti i nastavnici su obišli vjetropark koji broji 15 vjetroagregata pojedinačne snage 3,2 MW te TS Podveležje. Potpuni daljinski nadzor i upravljanje vjetroelektranom vrši se zahvaljujući sistemu nadzora i upravljanja (SCADA) iz Dispečerskog centra za upravljanje proizvodnjom EP BiH lociranom u Sarajevu.

Vjetroelektrana godišnje proizvodi 130 GWh električne energije, što predstavlja značajno povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivh izvora u okviru sistema EP BiH. Nakon vjetroparka studenti su imali priliku da svoja znanja provjere kroz praktičnu posjetu u realnom okruženju tj. u hidroelektrani Salakovac gdje su se upoznali sa hidroenergetskim postrojenjima same elektrane.

Back To Top