skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Erasmus + posjeta profesora Saobraćajnog fakulteta Univerziteta “Angel Kanchev”

Erasmus + Posjeta Profesora Saobraćajnog Fakulteta Univerziteta “Angel Kanchev”

Profesori Saobraćajnog fakulteta Univerziteta “Angel Kanchev”, katedra za transport, Asen Asenov i Velizara Pencheva  u periodu od 05.06. do 09.06.2023. godine posjetili  su Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku u sklopu Erasmus + programa mobilnosti.

Tokom posjete akademski partneri iz Bugarske imali su priliku upoznati se s načinom rada i funkcionisanja Internacionalnog univerziteta Travnik, a prisustvovali su i 26. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “„Energetska tranzicija u Europi i održiva mobilnost s izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini”.

Profesor Asenov je prezentovao i svoj naučni rad koji će biti objavljen u zborniku radova. Ovo je bila druga posjeta profesora iz Bugarske Internacionalnom univerzitetu Travnik što je dokaz dobre međusobne saradnje između partnerskih univerziteta.

Tokom zajedničkog sastanaka sa akademskim i administrativnim osobljem IUT-a, dogovoreno je zajedničko učešće u međunaronom projektima i jačanje međunarodne pozicije Univerziteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Back To Top