skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Profesori Internacionalnog univerziteta Travnik učestvovali na Erasmus Staff Week u Bugarskoj

Profesori Internacionalnog Univerziteta Travnik Učestvovali Na Erasmus Staff Week U Bugarskoj

Profesori Fakulteta politehničkih nauka i Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, Ermedin Halilbegović i Abidin Deljanin u periodu od 15. do 19.05.2023. godine u okviru Erasmus + programa mobilnosti, boravili su u posjeti  “Angel Kanchev ” Univerzitetu Ruse u Bugarskoj gdje su učestvovali su na 7. ERASMUS STAFF WEEK-u.

Profesore Internacionalnog univerziteta Travnik dočekali su kolege sa Saobraćajnog fakulteta “Angel Kanchev “Univerziteta u Ruseu na čelu s dekanom Asenom Asenovom. Tokom ERASMUS STAFF WEEK-a , profesori su prezentovali Internacionalni univerzitet Travnik, a zatim su posjetili Univerzitet u Ruseu gdje su imali priliku saznati način i rad funkcionisanja partnerskog univerziteta.

U nastavku aktivnosti profesori Halilbegović i Deljanin su učestvovali na okruglom stolu „Prednosti i nedostaci hibridnog obrazovanja”. S obzirom na to da je na ERASMUS STAFF WEEK-u učestvovalo preko 20 predstavnika univerziteta iz cijelog svijeta, profesori IUT-a su ostvarili konekcije s nekoliko kolega s drugih univerziteta. Osoblje Ureda za međunarodnu saradnju će iskoristi ostvarene konekcije kako bi dogovorili saradnju s univerzitetima koji su učestvovali na ERASMUS STAFF WEEK-u.

Profesori Halilbegović i Deljanin su istakli da su zahvaljujući Erasmus + programu mobilnosti uspjeli prezentovati Internacionalni univerzitet Travnik kolegama iz Evrope i svijeta i tako su ojačali  internacionalizaciju predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Back To Top