skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

DRUGI POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

DRUGI POZIV ZA RADOVE – NAUČNI ČASOPIS “NAUKA I TEHNOLOGIJA”

Naučni časopis Internacionalnog univerziteta u Travniku “Nauka i tehnologiji” indeksiran je u bazi podataka SJIF sa impakt faktorom 7.762, radovi su recenzirani, časopis je multidisciplinaran i izlazi dva puta godišnje. Obuhvaćene oblasti su: ekonomija, pravo, mediji i komunikacije, ekologija, informacione tehnologije, saobraćaj, mašinstvo, elektrotehnika, logistika, bezbjednost i zdravlje na radu.

 

Rok za predaju radova za naredni broj koji će biti objavljen u junu 2023. god. 1, godina: 11:

Rok za predaju radova: 30.05.2023

Obavještenje o prihvatanju: 25. juna 2023

Datum izdavanja časopisa: 30.06.2023

Isporuka certifikata: 30.06.2023

Ključne informacije za autore:

 

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Back To Top