skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ERASMUS + konkurs za mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti raspisan je konkurs za mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu (Litvanija), Vilnius Univerzitetu (Litvanija) i “Angel Kanchev” University of Ruse (Bugarska) u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine.

 

1.    Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet (Litvanija), studenti i osoblje, ljetni semestar 2019/2020

 • Institucija: Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet
 • Država: Litvanija
 • Period boravka: Ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

       Uslovi:

 • U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se mogu prijaviti studenti, akademsko i administrativno osoblje Fakulteta politehničkih nauka Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik. Na konkurs se NE MOGU prijaviti studenti koji su tek upisali prvu godinu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 3750,00 EUR ( 750,00 EUR x 5 mjeseci)
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR
 •  OSOBLJE
   • 980, 00 EUR troškovi života sedam dana
   • putni troškovi  275,00 EUR

Prijava:

 • Zainteresovani prijave trebaju dostaviti putem e-maila na [email protected] do srijede, 05. 11. 2019. godine do 16:00 sati.
 • U prijavi studenti trebaju navesti ime i prezime, fakultet na kojem studiraju, odsjek i godinu studija, za koji univerzitet konkurišu, prosjek ocjena, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.
 • Akademsko i administrativno osoblje treba navesti ime i prezime, fakultet na kojem predaju/rade, za koji univerzitet konkurišu, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.

Napomena:

 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su:
  • studenti: dvije (2) stipendije,
  • akademsko osoblje: jedna (1) stipendija,
  • administrativno osoblje: jedna (1) stipendija
 •  Studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena  mobilnost.
 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

 

 

 

2. Vilnius Univerzitet (Litvanija), studenti i osoblje, ljetni semestar 2019/2020

 • Institucija: Vilnius Univerzitet
 • Država: Litvanija
 • Period boravka: Ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

       Uslovi:

 • U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se mogu prijaviti studenti, akademsko i administrativno osoblje Fakulteta za medije i komunikacije Travnik, Ekonomskog fakulteta Travnik, Pravnog fakulteta Travnik, Fakulteta informacionih tehnologija Travnik. Na konkurs se NE MOGU prijaviti studenti koji su tek upisali prvu godinu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 4000,00 EUR ( 800,00 EUR x 5 mjeseci)
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR
 •  OSOBLJE
   • 980, 00 EUR troškovi života sedam dana
   • putni troškovi 275,00 EUR

Prijava:

 • Zainteresovani prijave trebaju dostaviti putem e-maila na [email protected] do srijede, 05. 11. 2019. godine do 16:00 sati.
 • U prijavi studenti trebaju navesti ime i prezime, fakultet na kojem studiraju, odsjek i godinu studija, za koji univerzitet konkurišu, prosjek ocjena, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.
 • Akademsko i administrativno osoblje treba navesti ime i prezime, fakultet na kojem predaju/rade, za koji univerzitet konkurišu, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.

Napomena:

 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su:
  • studenti: jedna (1) stipendija,
  • akademsko osoblje: jedna (1) stipendija,
  • administrativno osoblje: jedna (1) stipendija
 •  Studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena  mobilnost.
 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

 

 

3. “Angel Kanchev” University of Ruse (Bugarska), studenti i osoblje, ljetni semestar 2019/2020

 • Institucija: “Angel Kanchev” University of Ruse
 • Država: Bugarska
 • Period boravka: Ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

       Uslovi:

 • U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se mogu prijaviti studenti, akademsko i administrativno osoblje  Ekonomskog fakulteta Travnik, Pravnog fakulteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik. Na konkurs se NE MOGU prijaviti studenti koji su tek upisali prvu godinu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 3200,00 EUR ( 800,00 EUR x 4 mjeseca)
  • putni troškovi 275,00 EUR
 •  OSOBLJE
   • 840,00 EUR troškovi života sedam dana
   • putni troškovi 275,00 EUR

Prijava:

 • Zainteresovani prijave trebaju dostaviti putem e-maila na [email protected] do srijede, 05. 11. 2019. godine do 16:00 sati.
 • U prijavi studenti trebaju navesti ime i prezime, fakultet na kojem studiraju, odsjek i godinu studija, za koji univerzitet konkurišu, prosjek ocjena, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.
 • Akademsko i administrativno osoblje treba navesti ime i prezime, fakultet na kojem predaju/rade, za koji univerzitet konkurišu, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.

Napomena:

 • trajanje mobilnosti za studente je 4 mjeseca, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su:
  • studenti: tri (3) stipendije,
  • akademsko osoblje: šest (6) stipendija,
  • administrativno osoblje: jedna (1) stipendija
 •  Studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena   mobilnost.
 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!
Back To Top