skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalnom univerzitetu Travnik uručeno Rješenje o (re)akreditaciji

Ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a, Bojan Domić uručio je Rješenje o institucionalnoj akreditaciji predstavnicima Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku. Na osnovu zadovoljenja svih postavljenih kriterija od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, Internacionalnom univerzitetu Travnik dodijeljeno je Rješenje o institucionalnoj akreditaciji i tako je IUT-e postao prvi reakreditovani univerzitet na području Srednjobosanskog kantona.

Nakon uručenja Rješenja o institucionalnoj akreditaciji ministar Domić je izjavio da mu je drago što je uspješno okončan proces reakreditacije koji je veoma značajan, ne samo za Internacionalni univerzitet Travnik, nego i za čitav Srednjobosanski kanton.

Članovi Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, na osnovu posmatranih deset oblasti tokom obavljene posjete Internacionalnom univerzitetu Travnik kao i tokom trajanja procesa akreditacije do konačne preporuke, dala je visoke ocjene za posmatrane oblasti.

Ministar Domić je izrazio zadovoljsto što je Internacionalni univerzitet Travnik prilikom evaluacije ispunio svih deset kriterija za institucionalnu akreditaciju što je potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada.

Internacionalni univerzitet Travnik je ovom reakreditacijom još jednom potvrdio da neprekidno radi na unapređenju i inoviranju nastavnih planova i programa, kao i uvođenju novih metoda u izvođenju nastave, u skladu s ubrzanim tehnološkim razvojem,

Prema riječima V.D. rektora Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Rajka Kasagića, Rješenje o institucionalnoj akreditaciji izdaje se na period do pet godina i u narednom periodu IUT će nastaviti povećavati kvalitet obrazovnog procesa s ciljem da se ta znanja i vještine usklade prema potrebama tržišta rada. Dodao je da će na IUT-u nastojati usaditi kod mladih ljudi kreativnost, vještine i inovacije kako bi se lakše uključili u privredne i društvene tokove poslije završetka studija, jer je upravo osnivač Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić dobio veliki broj nagrada za doprinos privredi kroz obrazovanje.

 

Back To Top