skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku održan prvi menadžerski sastanak u okviru Erasmus + projekta “ECOBIAS”

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik U Travniku Održan Prvi Menadžerski Sastanak U Okviru Erasmus + Projekta “ECOBIAS”

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku 23. i 24.06.2020. godine bio je domaćin prvog menadžerskog sastanka u okviru Erasmus + projekta iz oblasti Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom “Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodenih resursa na ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana (ECOBIAS).

Projektom koordinira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja. U ovom pozivu su univerziteti iz Srbije prvi put aplicirali kao programski univerziteti (Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu), sa univerzitetima iz Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu) i Njemačke (Universitaet Duisburg-Essen), a sa partnerskim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine (Sveučilište u Mostaru, Internacionalni univerzitet Travnik, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Banjoj Luci) i partnerom iz Crne Gore Univerzitetom Donja Gorica.

Osnovni cilj projekta je akreditacija 27 master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, te nabavka naučno-istraživačke opreme usmjerene za ekološki monitoring voda i opremanje sedam laboratorija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uspostavljanje regionalne “ECOBIAS” akademske mreže.

Na sastanku su dogovoreni akcioni planovi iz radnih paketa projekta, definisane su trening šeme za učesnike u projektu u prvoj fazi i dogovorene su detaljne specifikacije za opremu neophodnu za pokretanje master studija i kurseva cjeloživotnog učenja u oblasti ekološkog monitoringa kopnenih voda.

Back To Top