skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i direktor Centra za edukaciju mladih Travnik potpisali Memorandum o saradnji

U svrhu realizacije što bliže saradnje, vođeni zajedničkim vizijama, ciljevima i interesima za saradnju, te kreiranja zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade, bez alkohola , droga, duhanskih prerađevina i nasilja, v.d. rektora lnternacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, prof. dr. Rajko Kasagić i direktor Centra za edukaciju mladih Travnik Adis Arnautović potpisali su Memorandum o saradnji koji je će još više unaprijediti uspostavljene odnose između ove dvije institucije.

Predmet Memoranduma o saradnji je uspostavljanje saradnje između lnternacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Centra za edukaciju mladih Travnik u okviru programa ,,Stariji brat, starija sestra“. Navedeni projekat je preventivno­ edukativnog karaktera, a bavi se socijalnom inkluzijom djece iz socijalno iii materijalno ugroženih porodica.

U okviru aktivnosti Programa Centar za edukaciju mladih (CEM) spaja volontera/volonterku (stariji brat/sestra) i dijete (mlađa sestra/brat) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa, te koordinira sve aktivnosti vezane za ovaj segment programa.

Potpisnici Memoranduma će raditi na kreiranju održive partnerske saradnje u cilju edukacije djece i volontera te na razvijanju zajedničkih programa u cilju obezbjeđenja zdravog i sigurnog okruženja koje će pomoći u ostvarivanju punih potencijala djece koja su učesnici mentorskog programa ,,Stariji brat, starija sestra“.

U mentorskom programu djeca se individualno druže sa  studentima/icama volonterima/kama koji im postaju modeli za usvajanje socijalno prihvatljivih ponašanja i podrška u razvoju životnih vještina.

U okviru promocije i unaprjeđenja programa „Stariji brat, starija sestra“, predstavnici Centra za socijalni rad Travnik i Centra za edukaciju mladih Travnik su u prethodnom periodu posjetili Internacionalni univerzitet Travnik te program predstavili studentima IUT-a. Pojedini studenti su izrazili želju i pokazali spremnost da poklone dio svog slobodnog vremena djeci korisnicima projekta kao volonteri programa.

.  

Back To Top