skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Erasmus projekat u kojem učestvuje Internacionalni univerzitet Travnik dobio zeleno svjetlo nadležne komisije EU

Erasmus Projekat U Kojem Učestvuje Internacionalni Univerzitet Travnik Dobio Zeleno Svjetlo Nadležne Komisije EU

Da potpisani Memorandumi o razumijevanju koje je u ime IUT-a autorizirao Akademik, rektor, Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić, sadrže inspirativnu klicu ne samo međusobne koordinacije sa međunarodnim institucijama već i moguće neposredne saradnje na konkretnim projektima u bliskoj budućnosti, govori i vijest koja je stigla od strane nadležne EU Komisije za ocjenu projekata unutar Erasmus kreativnih inovacija a koja potvrđuje zrelost akademskog znanja i vještina profesora i saradnika Internacionalnog univerziteta Travnik.

Naime, u maju 2017.g. je potpisan Memorandum o razumijevanju između Ekološkog istraživačkog instituta iz Italije (potpisan od strane predsjednika, Dr. sci. Gilberto Marzana) i IUT-a potpisan od strane rektora Jusufranića, a uz već postojeću saradnju profesora sa Fakulteta medija i komunikacija IUT-a, Doc.dr.sci i Dr. Honoris Causa Sabahudina Hadžialića sa profesorom Marzanom koji je i Šef laboratorije za obrazovna istraživanja Rezekne Tehnološke Akademije iz Latvije (objava, u koautorstvu – 7 autora – iz Poljske, Latvije, Italije i BiH, zajedničke e-knjige u Italiji, februara 2017.g. „Uvod u društvene inovacije“ – poglavlje koje potpisuje naš profesor je „Društveni mediji i društvene inovacije“). Logičan slijed navedenih aktivnosti je bila zajednička priprema i realizacija određenih projekata što je i uslijedilo apliciranjem, januara 2018.g. na Erasmus KA2 – Kooperacija za Inovaciju i Razmjenu dobre prakse (pod-grant KA204 – Streteško partnerstvo za obrazovanje odraslih) sa projektom „Digitalne društvene inovacije: nove obrazovne kompetencije za socijalnu inkluziju“. Projekat je prihvaćen i odobren, a autor dijela projekta koji se odnosi na planirane aktivnosti našeg univerziteta, kao i voditelj projekta u ime IUT-a  je Prof. Hadžialić, ekspert za društvene medije i društvene inovacije.

Dr. sci. Gilberto Marzano i Doc. dr. i Dr. Honoris Causa Sabahudin Hadžialić

U projekat su uključene institucije i univerziteti iz Evropske unije, uz učešće Internacionalnog univerziteta Travnik ne samo kao jedinog univerziteta sa prostora Bosne i Hercegovine, već i kao jedini univerzitet van Evropske unije.

U projekat su uključeni:

 1. Ecoistituto, Udine, Italija, vodeći partner
 2. Include centar, Solun, Grčka – partner
 3. Janusz Korczak Univerzitet, Varšava, Poljska, partner
 4. Rezekne Tehnološka Akademija, Rezekne, Latvija, partner
 5. Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, partner
 6. Internacionalni univerzitet Travnik, Travnik, BiH, partner
 7. Mancomunidad de la Ribera AltaAlzira, Valencia, Španija, partner

 

Projekat „Digitalne društvene inovacije: nove obrazovne kompetencije za socijalnu inkluziju“ namjerava podržati inkluzivno obrazovanje i socijalnu rehabilitaciju unaprjeđujući kompetencije u digitalnoj društvenoj inovaciji društvenih edukatora i socijalnih volontera. Naš zajednički projekat se fokusira na socijalnu inkluziju kroz definisanje portfolio osnovnih digitalnih kompetencija koje su potrebne za razvoj Informacijsko-komunikacijskih tehnologija – zasnovanih na društenim inovacijama i uslugama.

I preciznije, cilj našeg zajedničkog projekta je da:

 1. Podstakne društvenu inkluziju poboljšavajući kompetencije društvenih edukatora i socijalnih volontera koji su uključeni u dizajniranje/implementaciju projekata i inicijativa (Prioritet: Socijalna inkluzija);
 2. Poveća podršku, učešće i obrazovne inicijative za učenje kod društvenih edukatora i društvenih volontera koji su uključeni u inkluzivno obrazovanje i prakse socijalne rehabilitacije (Prioritet: Proširenje i razvoj edukatorskih kompetencija);
 3. Unaprijedi socijalnu inkluziju kroz digitalne inovacijske prakse, metode i obrazovanje zasnovano na inovativnim Informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, kao i onlajn modele učešća, gdje je to i odgovarajuće (Prioritet: Otvoreno obrazovanje i inovativne prakse u digitalnoj eri);

Ovaj projekat će podstaknuti sinergiju sa istraživačima i profesionalcima kroz razmjenu dobre prakse između partnera uključenih u aktivnosti socijalne inkluzije (4 visokoškolske institucije – univerziteta, 2 nevladine organizacije i 1 fondacija).

Uzimajući u obzir prioritete Evropske unije kao i prioritete zemalja učesnica, ovaj projekat je u skladu sa 2011 EU Modernizacijskom agendom prioritetnih područja:

 1. Osnaživanje veza između obrazovanja, istraživanja, i profesionalizacije socijalnih edukatora (treći sektor).
 2. Proširenje i razvojne kompetencije koje mogu razviti socijalnu inkluziju.
 3. Korištenje otvorenih i inovativnih praksi zasnovanih na digitalnoj društvenoj inovaciji, odnosno upotrebe tehnologije kako bi zadovoljili potrebe socijalne inkluzije.

Projekat će biti realiziran u periodu od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca – od kraja 2018.g. do kraja 2020.g. a javnosti svih zemalja učesnica: Italije, Španije, Latvije, Poljske, Grčke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine će biti, tokom trajanja projekta blagovremeno informisane o toku primjene i načina metodologije koja će biti primijenjena unutar same realizacije projekta, u skladu sa tempom aplikativnog procesa implementacije.

I ovaj projekat će također imati uključenje i studenata, ne samo profesora i saradnika IUT-a, tako da će ne samo studenti starijih godina studija već i novo-upisani studenti u akademskoj 2018/19 godini imati priliku biti uključeni u anketne procese, ali i u samu mogućnost učešća u sveobuhvatnom kako naučnom tako i obrazovnom procesu tokom realizacije projekta.

Ponovo se primjerom potvrdilo da je Internacionalni univerzitet Travnik mjesto sa kojeg obrazovani kadrovi ravnopravno učestvuju u projektima EU, ali i potvrđuju slogan „Za život prepun mogućnosti“ jer će tim koji predvodi jedan od profesora Internacionalnog univerziteta Travnik imati priliku, kroz interaktivna putovanja i neposredna učešća u realizaciji razmjene mišljenja i inovativnih praksi, steći ne samo nova znanja i vještine, već i stvoriti nove mogućnosti i za generacije koje dolaze, i upisuju studije na IUT-u.

Back To Top