skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Tarik Talić uspješno odbranio magistarski rad

Tarik Talić Uspješno Odbranio Magistarski Rad

U sali 1 Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku Tarik Talić je uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI KVALITETA PROCESA POSTAVLJANJA ELEKTROINSTALACIJA“, pred komisijom koju su činili: Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, doc. dr. sc. Sejfo Papić i prof. dr. sc. Asib Alihodžić, te je stekao akademsko zvanje Magistar elektrotehnike, smjer elektroenergetika.

Primjena informatičkih tehnologija, zasigurno zauzima vodeće mjesto u svim porama života. Međutim, koliko ta primjena stvarno utiče na podizanje nivoa kvaliteta u upravljanju datom problematikom, gotovo da nije naučno istraživano.

Intenzivna upotreba informatičkih tehnologija u preduzećima od devedesetih godina XX vijeka, kreirala je uslove za novi fenomen u industrijskom društvu koji se naziva kompjuterizirano preduzeće. Kompjuterizirana preduzeća se razlikuju od tradicionalnih preduzeća po totalnoj pouzdanosti sadržanoj u setu informatičkih tehnologija (IT) za organizaciju i vodstvo.

Za menadžere kompjuteriziranog preduzeća, informatičke tehnologije nisu samo korisna rukotvorina nego su srž posla i primarni alat za upravljanje preduzećem u cjelini ili jednim njegovim dijelom. Danas je samo nekoliko potpuno kompjuteriziranih preduzeća u svijetu. Ipak, skoro sve firme idu ka ovom smjeru, vođene brojnim poslovnim snagama i ciljevima. Većina firmi investiraju u informacione sisteme (IS).

Magistarski rad predstavlja originalan i samostalan rad te izaziva pažnju i primjerene pohvale svojom sistematskom i urađenom razradom predmetne materije, obimom i temeljitošću tematske analize. Rad predstavlja originalnu istraživačku i analitičku-teorijsku cjelinu koja je rezultirala odgovarajućim zaključcima.

Back To Top