skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Merima Hasanović odbranila magistarski rad

Merima Hasanović Odbranila Magistarski Rad

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku Merima Hasanović je uspješno odbranila magistarski rad pod naslovom „REVIZIJA USKLAĐENOSTI  U BUDŽETSKOJ JEDINICI“ pred komisijom koju su činili: Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, doc. dr. sc. Muhamed Bajrić i prof. dr. sc. Husnija Bibuljica, te je stekla akademsko zvanje Magistra ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija.

Revizija podudarnosti (usklađenosti) u javnom sektoru predstavlja jednu od najinteresantnijih područja javne potrošnje posebno u tranzicijskim zemljama. Iako je ovaj oblik revizije veoma sličan opštim revizijskim postupcima, ipak se mora priznati i velika specifičnog ovog oblika revizijskih poslova. U većini zakonskih propisa ovaj oblik revizije smješten je u područje financijske revizije, koja u principu obuhvata, reviziju financijskih izvještaja i reviziju usklađenosti. Pojedine stavke u financijskim izvještajima sa financijskog i računovodstvenog aspekta mogu predstavljati sasvim ispravan podatak, ali se tek postupcima revizije usklađenosti konstatuju određene zakonske ili druge nepravilnosti. Iz tih razloga potpuna financijska revizija je onda kada i revizija usklađenosti potvrdi potpunu ispravnost revidiranih financijskih izvještaja.

Magistarski rad predstavlja originalan i samostalan rad te izaziva pažnju i primjerene pohvale svojom sistematskom i urađenom razradom predmetne materije, obimom i temeljitošću tematske analize. Rad predstavlja originalnu istraživačku i analitičku-teorijsku cjelinu koja je rezultirala odgovarajućim zaključcima.

Back To Top