skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan ugovor o bibliotečkoj saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i JU Gradska biblioteka Travnik

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. Dr. Ibrahim Jusufranić i direktor Javne ustanove Gradska biblioteka Travnik, Dr. sc. Dženan Kos, potpisali su  sporazum o saradnji koji predstavlja opći okvir za institucionalnu saradnju i omogućava razvoj specifičnih programa saradnje od obostranog interesa.

Ovim sporazumom JU Gradska biblioteka Travnik i Internacionalni univerzitet Travnik imaju cilj da uspostave saradnju na promovisanju naučno-istraživačke, stručne i poslovne saradnje između dvije institucije.

Također, posebnim ugovorom unaprijeđena je institucionalna saradnja u oblasti bibliotečke djelatnosti koja će se realizirati kroz aktivnosti unaprjeđenja biblioteka, razvoja osoblja, međubibliotečku pozajmnicu, promociju kulturne i naučne djelatnosti biblioteka, te promociju sistema COBISS.BH

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. Dr. Ibrahim Jusufranić, istakao je da će zahvaljujući potpisanom sporazumu studenti dobiti jedan veliki kapital i mogućnost da stičnu nova znanja s obzirom na to da je JU Gradska biblioteka Travnik uvezana u sistem bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini.

Internacionalni univerzitet Travnik je i ranije imao saradnju sa JU Gradska biblioteka Travnik, ali zahvaljujući novim poboljšanim ugovorom bit će unaprijeđena u oblasti bibliotečke djelatnosti, kazao je direktor JU Gradska biblioteka Travnik, Dr. sc. Dženan Kos. Dodao je da svoju misiju i djelatnost Gradska biblioteka Travnik širi i na Univerzitete, a posebnu bibliotečku djelatnost poboljšava uslovima rada, kako sa novim korisnicima, tako kapacitetom knjiga i svim onim što biblioteka pruža građanima.

Back To Top