skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA POZIV

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA POZIV

Cilj FER škole je dekonstrukcija temelja rodnih stereotipa i konstrukcija egalitarnih rodnih modela koji svoja uporišta nalaze u znanstvenim i religijskim argumentima. Metodom feminističke antropologije, historijskog kriticizma, hermeneutike sumnje i rodno senzibilne lingvistike bit će analizirani klasični i suvremeni filozofijski, teološki, historijski, sociološki i drugi izvori.

FER škola je BESPLATNA i namijenjena onima koji žele pratiti kurseve na akademskoj razini (3 sata tjedno predavanja i diskusije i pisanje završnog akademskog rada). U ljetnom semestru FER škole (20. 02. 2023. – 02. 06. 2023.) nudimo pet kurseva u sljedećim terminima:

Rod i religija i mediji, ponedjeljak, 18:00-19:30

Rod i Judaizam, utorak, 18:00-19:30

Rod, kultura i duhovnost, srijeda 18:00-19:30

Feministička teologija, četvrtak 18:00-19:30

Rod, religija i nasilje, petak 18:00-19:30

Sudionicama i sudionicima FER škole predavanja i literatura za svaku sedmicu bit će biti dostupni na Moodle platformi. Sudionici i sudionice su obvezne pročitati predavanje i literaturu i pripremiti se za diskusiju koja će se za svaki kurs održavati prema gore navedenim terminima. Sudjelovanje u diskusijama i ispunjavanje predviđenih tjednih zadataka je obvezno. Dozvoljena su tri izostanka uz najavu. Sudionici i sudionice koje su redovito sudjelovale u izvođenju nastave i napisale završni akademski rad, dobit će na kraju kursa certifikat s listom tematskih cjelina svakog kursa (ukupno 45, što je ekvivalent 4 ECTS, i na nekim se fakultetima priznaje).

Sudionice i sudionici mogu upisati najviše tri kursa u jednom semestru. Prijava za upis treba sadržavati:

1. Motivacijsko pismo;

2. CV i navesti koje kurseve od ponuđenih želite pohađati.

Moguće je odabrati jedan ili više kurseva. Prijavu do 10.02. 2023. dostaviti na adresu: [email protected]. Odgovor na prijavu dobit ćete do 15. 02. 2023. godine. FER školu organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša. Više informacija o FER školi vidi na: https://ferskola2022.onlinebase.net/

Akademske direktorice: v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak i dr.sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica

Više informacija na linku : http://iu-travnik.com/wp-content/uploads/2023/02/FER-skola-POZIV_2023-ljetni.pdf

Back To Top