skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 07.07.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Vlado Tadić će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 07.07.2018. godine u 13:00 sati, kandidat  Vlado Tadić će javno braniti magistarski rad na temu:

Nastanak i manifestacije tranzijentnih pojava u elektroenergetskom sustavu i industrijskim mrežama“.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top