skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 07.07.2018. godine u 12:00 sati, kandidat Amel Čajdrić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u  subotu, 07.07.2018. godine u 12:00 sati, kandidat  Amel Čajdrić će javno braniti magistarski rad na temu:

Zaštita elektroenergetskih sistema sa decentralizovanom proizvodnjom, proračun i provjera ugrađene opreme u distributivnu trafo stanicu naponskog nivoa 35/20/10 kV“.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top